กล้องจุลทรรศน์

 


 Upright Microscope

CX23

CX33

CX43

BX43

BX46

BX53

BX63


Inverted Microscope

CKX53

IX83


Stereo Microscope

SZ51

SZ61

SZX7

SZX10

SZX16


Laser Scanning Microscope

FV3000


Super Resolution Microscope

SpinSR10


Cell Culture Equipment

cellSense

 

 

Visitors: 40,877