เครื่องมือแพทย์ในบ้าน (Home Use)

 

UA-651

UA-651BLE

UA-704

UA-1020

UA-1200BLE

Digital Blood Pressure Monitor

UT201BLE 

Digital Thermometer

 

  

108501

AeroChamber Plus Flow-Vu

Anti-Static Valved Holding Chamber (VHC) 

Mouthpiece

108507

AeroChamber Plus Flow-Vu 

Anti-Static Valved Holding Chamber (VHC) 

Small Mask

108502

AeroChamber Plus Flow-Vu

 Anti-Static Valved Holding Chamber (VHC) 

Medium Mask

108504

AeroChamber Plus Flow-Vu

 Anti-Static Valved Holding Chamber (VHC) 

Adult Large Mask

 

Servox Digital XL

Electrolarynx

 

VisioFocus 06400

Thermometer

Visitors: 53,162