บริษัท สเปซเมด จำกัด

ก่อตั้งในปี 2548 ดำเนินกิจการ จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

 โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย

เช่น กล้องจุลทรรศน์, เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน, 

เครื่องชั่งน้ำหนัก, เครื่องพ่นยา เครื่องดูดเสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องให้อาหารทางสายยาง, 

เครื่องวัดปริมาณก๊าซไนตริกออกไซด์ในลมหายใจ,

เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำและเครื่องติดตามสัญญาณชีพในห้องเอ็มอาร์ไอ,ฯลฯ

 

Visitors: 44,617