บริษัท สเปซเมด จำกัด

ก่อตั้งในปี 2548 ดำเนินกิจการ จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

 โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย

เช่น กล้องจุลทรรศน์เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน

เครื่องชั่งน้ำหนัก, เครื่องพ่นยา เครื่องดูดเสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องให้อาหารทางสายยาง

เครื่องวัดปริมาณก๊าซไนตริกออกไซด์ในลมหายใจ,

เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำและเครื่องติดตามสัญญาณชีพในห้องเอ็มอาร์ไอ,ฯลฯ

 

 

Spacemed Co., Ltd.

Founded in 2005 to operate and sell medical devices and instruments used in research studies.

As a distributor such as microscope, automatic blood pressure monitor, physician scales,

nebuliser, oxygen concentrator, enteral feeding pump, nitric oxide delivery system, infusion pump

and vital signs monitor in MRI room, etc.

   

Visitors: 51,333