บริษัท สเปซเมด จำกัด

ก่อตั้งในปี 2548 ดำเนินกิจการ จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

 โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย

เช่น กล้องจุลทรรศน์เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน

เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องพ่นยา เครื่องดูดเสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องให้อาหารทางสายยาง,

เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ฯลฯ

 


 

Spacemed Co.,Ltd.

Founded in 2005 to operate and sell medical devices

and instruments used in research studies.

As a distributor such as microscope, automatic blood pressure monitor,

physician scales, nebuliser, oxygen concentrator,

enteral feeding pump,  infusion pump and syringe pump etc.

Visitors: 77,214