เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ

คำเตือน: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ.292/2563

*คำเตือน ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลังจากรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย หรือ อาบน้ำ

นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท สเปซเมด จำกัด 160 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ.292/2563


Visitors: 53,162