เครื่องมือแพทย์ในห้อง MRI

                                                                      คำเตือน: อ่านคำเตือนและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ.2226/2563

 

นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท สเปซเมด จำกัด เลขที่ 402 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

โทร.02-883-5081-4 โทรสาร 02-8835060   http://www.spacemed.co.th

 
 


Visitors: 28,810