ที่ตั้งสำนักงาน

 

สำนักงานใหญ่:

402 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1, ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

สำนักงานขาย: 

184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เบอร์โทรศัพท์ 02-883-5081-4        โทรสาร 02-883-5060

TAX ID: 0105548031031 

ฝ่ายขายกล้องจุลทรรศน์:

Email: spm.microscope@gmail.com

ฝ่ายขายเครื่องมือแพทย์ :

Email: mhdspacemed@gmail.com

พัฒนาเวปไซด์:

Email: admin@spacemed.co.th 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ