เกี่ยวกับเรา

บริษัท สเปซเมด จำกัด ก่อตั้งในปี 2548 

ดำเนินกิจการ จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย

สินค้าจากต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

เช่น กล้องจุลทรรศน์, เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน, 

เครื่องชั่งน้ำหนัก, เครื่องพ่นยา เครื่องดูดเสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจน, 

เครื่องติดตามสัญญาณชีพในห้องเอ็มอาร์ไอ,ฯลฯ

 
Visitors: 20,909