ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ 

กรุณากรอกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน
เพื่อลงทะเบียนรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
*เฉพาะรุ่นที่ใช้ในครัวเรือน*
**บริษัทจะส่งใบรับประกันให้ท่านตามอีเมล์ที่แจ้ง**
Please complete your product details to register product warranty.
*For Home Use Model Only*
**We will send you a warranty card via email as informed.**Visitors: 53,162